Inne atrakcje w Kazimierzu

Zamek

Na wzgórzu znajdują się obecnie ruiny zamku, który został wybudowany za panowania Kazimierza Wielkiego.

Muzem Przyrodnicze

Znajduje się w XVI-wiecznym zabytkowym spichlerzu, a możemy tam zobaczyć osobliwości ożywionej i nieożywionej przyrody okolic.

Kazimierskie Spichlerze

Wybudowane w XVI w. ,usytuowane wzdłuż Wisły. Położenie takie związane było z prowadzonym tutaj w tym czasie na szeroką skalę handlem zbożem.

Kazimierski Park Krajobrazowy

Utworzony w 1979 r. obejmuje bardzo cenne obszary geologiczne, chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Z największych atrakcji parku jest gęsta sieć wąwozów lessowych.